Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.spoločnosť pre správu bytového fondu, prevádzku parkovania a výrobu a dodávku tepelnej energie

img
Prístup k informáciám spoločnosti
Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.


 Ekonomické informácie  Zmluvy  Ostatné informácie
Názov dokumentu Cena dokumentuDátum zverejnenia Príloha
Zmluva o kontokorentnom úvere 13000 Eur 18.12.2013 PrílohaPDF
Zmluva o prevode obchodného podielu 1557/2008 Eur 22.07.2014 PrílohaPDF
Mandátna zmluva č. 49/10-3 Eur 22.07.2014 PrílohaPDF
Nájomná zmluva č. 121/11-2 Eur 22.07.2014 PrílohaPDF
Zmluva o dodávke a odbere tepla Eur 22.07.2014 PrílohaPDF
Nájomná zmluva č. 064/12-2 Eur 22.07.2014 PrílohaPDF
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 064/12-2 Eur 22.07.2014 PrílohaPDF
Nájomná zmluva č. 072/12-2 Eur 22.07.2014 PrílohaPDF
Zmluva o nájme Eur 22.07.2014 PrílohaPDF
Zmluva o nájme 2012 Eur 22.07.2014 PrílohaPDF
Zmluva o správe a údržbe č. 066/12-4 Eur 22.07.2014 PrílohaPDF
Zmluva o vykonávaní opráv a údržby č. 1/2012/OÚ Eur 22.07.2014 PrílohaPDF
Nájomná zmluva č. 011/13-2 Eur 22.07.2014 PrílohaPDF
Nájomná zmluva č. 870650167-4-2013 o nájme pozemkov Eur 22.07.2014 PrílohaPDF
Zmluva pre zabezpečenie obsluhy zónovej regulácie obytného domu Cyrila a Metoda 72, 74, 76 Eur 22.07.2014 PrílohaPDF
Zmluva o nájme 2014 Eur 22.07.2014 PrílohaPDF
Zmluva o vykonávaní opráv a údržby č. 1/2014/O a Ú Eur 22.07.2014 PrílohaPDF
Dodatok č. 1 k zmluve č. 066/12-4 Eur 22.08.2014 PrílohaPDF
Zmluva o budúcej zmluve o dodávke a odbere tepla Eur 27.08.2014 PrílohaPDF
Zmluva o vykonaní opráv a údržby č.2/2015/ O a Ú Eur 2.1.2015 PrílohaPDF
   1 |    2 |    3 |    4 | Následujúca strana
Ponuka inzercie

   Žiadna ponuka v databáze