Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.spoločnosť pre správu bytového fondu, prevádzku parkovania a výrobu a dodávku tepelnej energie

img
Prístup k informáciám spoločnosti
Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.


 Ekonomické informácie  Zmluvy  Ostatné informácie
Názov dokumentu Cena dokumentuDátum zverejnenia Príloha
Evidencia štandardov kvality TEPLO 2015 Eur 22.2.2016 PrílohaPDF
Hlásenie o množstve vypustených znečisťujúcich látok v r.2016 Eur 22.2.2017 PrílohaPDF
Opatrenie Ministerstva financií SR- regulované nájomné Eur 1.1.2012 PrílohaPDF
Zmluva o nájme 1 Eur 1.1.2017 PrílohaPDF
Zmluva o vykonávaní opráv a údržby 1_2016 OU Eur 1.7.2016 PrílohaPDF
Zmluva o nájme 2-2016 Eur 1.1.2016 PrílohaPDF
Zmluva o nájme 1-2016 Eur 1.1.2016 PrílohaPDF
Zmluva o dielo Energetický audit Eur 2.12.2015 PrílohaPDF
Zmluva o dodávke ZP č.SC2015/010 Eur 20.2.2015 PrílohaPDF
Teplo-štandardy kvality Eur 17.2.2015 PrílohaPDF
Zmluva o vykonávaní opráv a údržby č.1/2015/ O a Ú Eur 2.1.2015 PrílohaPDF
Zmluva o nájme 2 Eur 2.1.2015 PrílohaPDF
Zmluva o nájme 1 Eur 2.1.2015 PrílohaPDF
Zmluva o vykonaní opráv a údržby č.2/2015/ O a Ú Eur 2.1.2015 PrílohaPDF
Správa o faktických zisteniach 2013 Eur 23.9.2014 PrílohaPDF
Zmluva o budúcej zmluve o dodávke a odbere tepla Eur 27.08.2014 PrílohaPDF
URSO-Rozhodnutie č. 0377/2011 Eur 27.08.2014 PrílohaPDF
URSO-Rozhodnutie č. 0347/2011 Eur 27.08.2014 PrílohaPDF
URSO-Rozhodnutie č. 0021/2013 Eur 27.08.2014 PrílohaPDF
URSO-Dodatok k protokolu č. 310/2012 Eur 27.08.2014 PrílohaPDF
   1 |    2 |    3 |    4 | Následujúca strana
Ponuka inzercie

   Žiadna ponuka v databáze