Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.spoločnosť pre správu bytového fondu, prevádzku parkovania a výrobu a dodávku tepelnej energie

img
Prístup k informáciám spoločnosti
Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.


 Ekonomické informácie  Zmluvy  Ostatné informácie
Názov dokumentu Cena dokumentuDátum zverejnenia Príloha
Evidencia štandardov kvality TEPLO 2019 Eur 6.2.2020 PrílohaPDF
Hlásenie o množstve vypustených látok 2019 Eur 12.2.2020 PrílohaPDF
Evidencia štandardov kvality TEPLO 2018 Eur 29.1.2019 PrílohaPDF
Hlásenie o množstve vypustených látok 2018 Eur 29.01.2019 PrílohaPDF
Protokol o overení hospodárnosti EZ Eur Eur 22.11.2018 PrílohaPDF
URSO_ rozhodnutie_ 0019_2019 Eur Eur 14.11.2018 PrílohaPDF
Hlásenie o množstve vypustených látok 2017 Eur 25.1.2018 PrílohaPDF
Evidencia štandardov kvality TEPLO 2017 Eur 25.1.2018 PrílohaPDF
Evidencia štandardov kvality TEPLO 2016 Eur 22.2.2017 PrílohaPDF
Evidencia štandardov kvality TEPLO 2015 Eur 22.2.2016 PrílohaPDF
Hlásenie o množstve vypustených znečisťujúcich látok v r.2016 Eur 22.2.2017 PrílohaPDF
Opatrenie Ministerstva financií SR- regulované nájomné Eur 1.1.2012 PrílohaPDF
Teplo-štandardy kvality Eur 17.2.2015 PrílohaPDF
Správa o faktických zisteniach 2013 Eur 23.9.2014 PrílohaPDF
URSO-Rozhodnutie č. 0377/2011 Eur 27.08.2014 PrílohaPDF
URSO-Rozhodnutie č. 0347/2011 Eur 27.08.2014 PrílohaPDF
URSO-Rozhodnutie č. 0021/2013 Eur 27.08.2014 PrílohaPDF
URSO-Dodatok k protokolu č. 310/2012 Eur 27.08.2014 PrílohaPDF
URSO-Protokol č. 310/2012 o výsledku vykonanej kontroly Eur 27.08.2014 PrílohaPDF
Protokol o výkone inšpekcie práce Eur 21.08.2014 PrílohaPDF
   1 |    2 |    3 |    4 | Následujúca strana
Ponuka inzercie

   Žiadna ponuka v databáze