Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.spoločnosť pre správu bytového fondu, prevádzku parkovania a výrobu a dodávku tepelnej energie

img
Prístup k informáciám spoločnosti
Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.


 Ekonomické informácie  Zmluvy  Ostatné informácie
Názov dokumentu Cena dokumentuDátum zverejnenia Príloha
Poverenie na výkon kontroly č. 727/01 Eur 21.08.2014 PrílohaPDF
Protokol o výsledku kontroly hospodárenia v obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto alebo obec vlastnícky podiel Eur 21.08.2014 PrílohaPDF
Slovenská obchodná inšpekcia - rozhodnutie Eur 21.08.2014 PrílohaPDF
Protokol o výkone inšpekcie práce Eur 21.08.2014 PrílohaPDF
URSO-Protokol č. 310/2012 o výsledku vykonanej kontroly Eur 27.08.2014 PrílohaPDF
URSO-Dodatok k protokolu č. 310/2012 Eur 27.08.2014 PrílohaPDF
URSO-Rozhodnutie č. 0021/2013 Eur 27.08.2014 PrílohaPDF
URSO-Rozhodnutie č. 0347/2011 Eur 27.08.2014 PrílohaPDF
URSO-Rozhodnutie č. 0377/2011 Eur 27.08.2014 PrílohaPDF
Správa o faktických zisteniach 2013 Eur 23.9.2014 PrílohaPDF
Teplo-štandardy kvality Eur 17.2.2015 PrílohaPDF
Opatrenie Ministerstva financií SR- regulované nájomné Eur 1.1.2012 PrílohaPDF
Hlásenie o množstve vypustených znečisťujúcich látok v r.2016 Eur 22.2.2017 PrílohaPDF
Evidencia štandardov kvality TEPLO 2015 Eur 22.2.2016 PrílohaPDF
Evidencia štandardov kvality TEPLO 2016 Eur 22.2.2017 PrílohaPDF
Evidencia štandardov kvality TEPLO 2017 Eur 25.1.2018 PrílohaPDF
Hlásenie o množstve vypustených látok 2017 Eur 25.1.2018 PrílohaPDF
URSO_ rozhodnutie_ 0019_2019 Eur Eur 14.11.2018 PrílohaPDF
Protokol o overení hospodárnosti EZ Eur Eur 22.11.2018 PrílohaPDF
Hlásenie o množstve vypustených látok 2018 Eur 29.01.2019 PrílohaPDF
   1 |    2 |    3 |    4 | Následujúca strana
Ponuka inzercie

   Žiadna ponuka v databáze