Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.spoločnosť pre správu bytového fondu, prevádzku parkovania a výrobu a dodávku tepelnej energie

img

KONTAKTNÉ ÚDAJE Kontakty Byvaterm

Mestský podnik služieb Vrútky, s. r. o.

Cyrila a Metoda 29
03861 Vrútky

tel. 043/ 42 81 027, 043/ 42 81 028

 

e-mail:

byvaterm.vr@stonline.sk, mpsvrutky@mpsvrutky.sk, lickova@mpsvrutky.sk, simonaholonkova@gmail.com, zifcakova@mpsvrutky.skpullmann@mpsvrutky.sk

web: www.mpsvrutky.sk

STRÁNKOVÉ HODINY Stránkove hodiny Byvaterm
Pondelok: 7,30 - 11,30 hod. 13,00 - 15,00 hod.
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7,30 - 11,30 hod. 13,00 - 15,00 hod.
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 7,30 - 11,30 hod.

Spoločnosť BYVATERM, s.r.o. bola založená uzatvorením spoločenskej zmluvy medzi Mestom Vrútky a MARTICO, s.r.o. Martin dňa 27.11.1995.
Zmluvou o prevode obchodného podielu zo dňa 19.12.2008 MARTICO, s.r.o. previedla celý svoj obchodný podiel na Mesto Vrútky.

Od tohoto dňa je Mesto Vrútky 100%- ným a jediným spoločníkom BYVATERM, s.r.o.

Od svojho vzniku hlavnou náplňou činnosti spoločnosti bola výroba a rozvod tepla, správa nehnuteľností a výkon ostatných činností na základe požiadaviek Mesta Vrútky a jeho občanov. Od 01.09.2011 spoločnosť rozšírila svoje služby o opravy a údržbu v oblasti vodoinštalačných, kúrenárskych a elektrikárskych prác, kontakt na zodpovednú osobu 0911 956 119.

Od septembra 2012 spoločnosť rozšírila svoju obchodnú činnosť o prevádzkovanie verejných parkovacích plôch na území mesta Vrútky. 

 

Na základe rozhodnutia jediného spoločníka Mesta Vrútky s účinnosťou od 01.05.2013 pôsobí spoločnosť BYVATERM, s.r.o. pod novým obchodným menom 

Mestský podnik služieb Vrútky, s.r.o.

Zmena obchodného mena nemá vplyv na zmluvy a iné právne vzťahy spoločnosti, ktoré zostávajú naďalej v platnosti bez zmeny. Rovnako všetky daňové identifikačné údaje a údaje bankového spojenia zostávajú nezmenené.

 

DOMOVÝ PORIADOK

Dňa 18.4.2017 bol mestským zastupiteľstvom vo Vrútkach schválený domový poriadok pre nájomné byty mesta Vrútky v správe Mestského podniku služieb Vrútky, s.r.o.

 

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DODÁVKY TÚV 2.7.- 3.7.2018

Na základe §26 Zákona o tepelnej energetike č.657/2004 Z.z. Vám oznamujeme, že počas prác na plánovanej oprave a údržbe zariadení na výrobu tepla bude prerušená dodávka tepla podľa nasledovného harmonogramu:

Pondelok            2.7. o 00,oo hod                      - ukončenie dodávky tepla do horúcovodov

Utorok                3.7. od 20,oo do 24,oo hod      - nábeh horúcovodov a OST

 

 

 

 

 

 

 

 


Ponuka inzercie

   Žiadna ponuka v databáze